Rasstandaard Jiennense2019-07-31T19:32:50+00:00

Jiennense Kropper

Land van oorsprong: Spanje, Jean (Andalusië)

Algemeen voorkomen
Krachtig, temperamentvol, middelgroot
en breed met ruim kropvel. 
Opvallende grote krachtige kop met 
sprankelende oogkleur.

Raskenmerken:

Type: Middelgroot, brede borst.
Stand: Horizontaal, in actie iets opkomend.
Kop: Krachtig, breed, gerond met iets gerekte schedellijn.
Ogen: Oranjerood tot robijnrood, al naar gelang de kleur-
slag. Bij wit zijn donkere ogen toegestaan.
Oogranden: Smal, glad en fijn van structuur. De kleur in overeen-
stemming met kleur van de bevedering.
Snavel: Krachtig en middellang. Snavel moet meelopen in de
kopbelijning.
Neusdoppen: Driehoekig, de bovensnavel zoveel mogelijk bedekkend. Gematigde wratstructuur. Naar mate ze ouder worden 
krijgen de doffers een iets grovere wratstructuur.
Hals: Krachtig en middellang.
Krop: “Kropvel”: niet opgeblazen, soepel, iets onder de
borst uitkomend, nagenoeg ongeplooid.
Borst: Breed en gerond.
Rug: Breed, naar de staart versmallend. In ruststand een rechte 
afhellende lijn met de staart vormend. 
Vleugels: Lang, nagenoeg tot het einde van de staart reikend.
Vleugeldracht normaal.
Staart: In ruststand staartdracht normaal.
Benen: Middellang, voeten onbevederd.
Bevedering: Glad en strak.

Kleurslagen

– Wit, zwart, rood, bruin, geel en kaki;
– blauw zwartgeband, roodzilver geband, bruinzilver geband, 
geelzilver geband, faded roodzilver geband;
– blauw-, roodzilver-, bruinzilver- en geelzilver gekrast; 
– blauw donkergekrast;
– goudhals, askleur.

Kleur en tekening

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van de kleuren” in de NBS-standaard. Kleuren zo mogelijk intensief respectievelijk zuiver, de tekening zo mogelijk regelmatig. Faded roodzilver is bleek roodzilver.

Fouten
Te smal of te klein; te weinig actie; smalle of kleine kop; dunne snavel; te lichte oogkleur; te veel kropvel; afwijkende vleugeldracht, ook tijdens actie.

Beoordeling
Na het algemeen voorkomen zijn de volgende raskenmerken in onderstaande volgorde van betekenis:

– Type en stand
– Actie
– Kop
– Ogen en oogranden
– Krop
– Snavel en neusvleugels
– Kleur en tekening

Ringmaat: 9 mm