Copyright © 2010
All Rights Reserved.

update 19-03-2017

De rasstandaard van de Valenciana

 

home
jiennense
jongen
rasstandaard jiennense
paloma de classe
jongen
valenciana's
jongen
rasstandaard valenciana
duivenhok
geschiedenis
Spanje
stukjes
prijzen
duivenfilmpjes
contact
 

Valenciana (Nederlandse fokrichting)

Land van oorsprong: Spanje
Land van perfectie : Nederland

Algemeen voorkomen:
Middelgrote, brede en diepe duif; aanzicht van alle kanten driehoekig; laag en horizontaal
gesteld; temperamentvol.

Raskenmerken:

type kort, breed, diep
stand laag en horizontaal
kop breed en goed gerond van snavelpunt tot achterhoofd.
Vol en breed bij de snavelbasis; grootste breedte voor en boven de ogen zodat deze van voren en van boven niet zichtbaar zijn (roofvogelachtige uitdrukking)
ogen bij wit, zwart, rood, blauw, zwartgeband, blauwgekrast, roodzilvergekrast, zwart- en roodgetijgerd, blauw- en rood(zilver) schimmel, zwart-sproetkop, askleurig en goudhals robijnrood tot oranjerood. 
Bij wit zijn donkere ogen toegestaan. 
Bij de overige kleurslagen oranje-rood tot geel met uitzondering van de bruine waar een witte (verkennings-) cirkel is toegestaan.
oogranden smal, de kleur in overeenstemming met de kleur van de bevedering;
snavel voor een kropper naar verhouding kort, breed en naar alle zijden goed gerond, met de ronde kopvorm in ononderbroken lijn vloeiend meelopend;
neusdoppen smal en glad aanliggend;
hals breed en sterk, vloeiend in de rug overgaand;
krop de krop begint als een wam aan de ondersnavel; de krop vormt naar beneden afhangend een plooibare en soepele driehoek welke over de schouders heen bloest; de krop heeft een naar binnen gekeerde kropplooi (de kropnaad); deze begint bij de wam en eindigt op de borst; de krop heeft aan weerszijden van de kropnaad een zijplooi (kropstructuur)
rug zeer breed, krachtige schouders;
vleugels kort en zeer breed, de rug correct afdekkend, op de staart rustend en ½ tot 1 cm voor het staarteinde eindigend;
staart kort en gesloten;
benen kort, dijen niet zichtbaar; helder rood; nagelkleur in overeenstemming met de kleur van de bevedering;
bevedering glad aanliggend.
kleurslagen wit, zwart, rood, bruin, dun, geel en kaki;
geband blauwzwart, roodzilver, bruinzilver; blauwzilverdonker, geelzilver, kakizilver;
gekrast blauw, roodzilver, bruinzilver, blauwzilver, geelzilver, kakizilver;
schimmel blauw, roodzilver, bruinzilver, blauwzilver, geelzilver, kakizilver;
donkergetijgerd zwart, blauw, rood, bruin, dun, geel, kaki;
sproetkop zwart, bruin, dun.
goudhals  
askleur  

Kleur en tekening:
Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van de kleuren” in de NBS-standaard.

Eenkleurige met zoveel mogelijk glans. Bij gebande en gekraste is een witte rug
toegestaan.

Goudhals:
Kop en krop gelige grondkleur met veel kleurspatten.
Lichaam en vleugelschild roomkleurig, licht opvallende banden toegestaan.
Slag- en staartpennen doorgeslagen.

Askleurig:
Blauwgrijze kleur met donkergrijze banden en staartband.

Fouten:
Smal en lang type; opgerichte stand; te weinig actie; onvoldoende kropvorm en –structuur, neiging tot blazen;
smalle en/of spitse kop, niet met de kop meelopende snavel, zwakke ondersnavel; onvoldoende rugafdekking;
onvoldoende actie.

Beoordeling:
Na het algemeen voorkomen zijn de volgende raskenmerken in onderstaande volgorde
van betekenis:
- type en stand
- actie
- krop en kropstructuur
- kop
- kleur en tekening

Valenciana van voren gezien:

1. brede krop over de schouders bloezend
2. onderzijde krop recht 1 à 2 cm onder het lichaam uitkomend
3. kropnaad van onderuit de keel doorlopend naar onderzijde krop
4. twee zijplooien
5. brede kop en snavel, ogen niet zichtbaar
6. krop aan de onderzijde te smal (puntzak)
7. beenstand te hoog
8. kropnaad moet verder doorlopen
9. kop geknepen achter neusdoppen
10. ogen zichtbaar
11. te smal van bouw
12. kop te smal en te spits
13. ogen zichtbaar, uitpuilend (kikkerogen)